รายชื่อบริษัทประกันชีวิต

1 บริษัทไทยประกันสุขภาพ จำกัด
2 บริษัทฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
3 บริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด
4 บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
5 บูพา ประกันสุขภาพ
6 แมนูไลฟ์ ประกันชีวิต
7 กรุงเทพ ประกันชีวิต
8 ภัทรประกันภัย
9 ไทยพาณิชย์นิยอร์คไลฟ์ ฯ
10 SOS MICARD
11 สยามซัมซุง ประกันชีวิต
12 อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต
13 (AIA) CARE CARD
14 สยามซิตี้ประกันภัย
15 เมืองไทยประกันภัย(ไทยรีฯ)
16 เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยฯ
17 ลิบ ดิสเคานต์
18 ไทยประกันชีวิต
19 นวกิจ ประกันภัย
20 สกายวิวเฮลิคอปเตอร์ เซอร์วิส
21 ออโต้ แอสซิสท์
22 อินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส ฯ
23 (AIA) HEALTH CARE
24 เจนเนอราลี่ ประกันภัย ฯ
25 (AIA) FCS
26 เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ
27 สยามประกันชีวิต
28 ภัทรประกันภัย ( ไทยรีฯ)
29 อยุธยา อลิอันซ์ ซีพี ประกันชีวิต
30 ไอเอ็นจี ประกันชีวิต
31 แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์
32 ประกันภัยไทยวิวัฒน์ (ไทยรีฯ)
33 ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต
34 แอกซ่าประกันภัย (มหาชน)
35 มิตรแท้ประกันภัย
36 มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์
37 ทิพยประกันภัย
38 เจนเนอราลี่ ประกันชีวิตฯ
39 กรุงเทพประกันภัย
40 CHAIYODA FIRE AND MARINE
41 นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์
42 วิริยะประกันภัย
43 ไทยสมุทรประกันชีวิต
44 คิวบีอี ประกันภัย (ปทท.)
45 คุ้มเกล้าประกันภัย
46 ประกันคุ้มภัย
47 เทเวศประกันภัย
48 มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ปทท.)
49 อเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนล(AIA)
50 เมืองไทยประกันภัย
51 NISHEALTH CARE (นำสิน)
52 คูเนีย ประกันภัย (ปทท.)
53 สินมั่นคงประกันภัย
54 พรูเด็นเชียล ทีเอสไลฟ์ ประกันชีวิตฯ
55 นำสินประกันภัย
56 เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ
57 เฮลท์ เบนนิฟิท คอนซัลแท้ส์
58 กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต
59 ไทยประกันภัย
60 บางกอกสหประกันภัย
61 เอชไลฟ์อินชัวรันส์
62 เมืองไทยประกันชีวิต
63 อาคเนย์ประกันภัย(2000)
64 ศูนย์สุขภาพประเทศไทย
65 อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันภัย
66 LM G Pacific ฯ (เม็ดชั้วร์)
67 MED-SURE SERVICES
68 แอล เอ็ม จี ประกันภัย
69 เจ้าพระยาประกันภัย
70 เอเชียประกันภัย(1950)
71 ไพบูลย์ประกันภัย
72 ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย
73 เนสท์เล่ ประเทศไทย (ประกันบูพา)
74 ไทยรี เซอร์วิสเซส จก. (TPA)
75 ไทยศรีประกันภัย
76 เทเวศประกันภัย(บ.เฮลท์เบนนิฟิท)
77 กมลประกันภัย จก.(มหาชน)
78 ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย(ไทยรี)
79 บี ที ประกันภัย (ไทยรี)
80 ทิพยประกันภัย (ไทยรี)
81 สยามซิตี้ประกันภัย (ไทยรี)
82 ฟอลคอนประกันภัย (เฮลท์เบนนิฟิท)
83 แอ็ดวานซ์ อินชัวรันส์ (เฮลท์เบนนิฟิท)
84 แอ็ดวานซ์ ไลฟ์ แอสชัวรันส์ (เฮลท์)
85 ไอเอจี ประกันภัย (ประเทศไทย)
86 เอเชียประกันภัย 1950 (เฮลท์)
87 ธนชาติประกันภัย (เฮลท์)
88 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
89 บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)